ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
08:00 - 17:00 น.


Registered : 26 เม.ย. 2565 09:04
Editdate : 6 มิ.ย. 2565 15:39
ประชุมรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2565
สถานที่จัด หอประชุมชัยจุมพล อาคารชัยจุมพล [รองรับ 80 - 100 คน]
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป้าหมาย 80 คน
หมายเหตุ วันที่ 23 มิ.ย.65 ประชุม webex จาก สสจ.ไปรพช และวันที่ 24 มิ.ย.65 ถ่ายทอดจาก รพ.อต มายัง สสจ.อต และรพช.
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายธวัชชัย อุตบัววงศ์
อีเมล์ผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด 0826082034
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
อุปกรณ์ที่ต้องการยืม Notebook  
.