ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
8 ส.ค. 2565
10:00 - 12:00 น.


Registered : 6 ส.ค. 2565 09:04
Editdate : 6 ส.ค. 2565 09:04
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ครั้งที่ 8
สถานที่จัด ศรีอุตรา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 27 - 35 คน]
กลุ่มเป้าหมาย 20
เป้าหมาย 20 คน
หมายเหตุ
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางมาลัยวรรณ ทิพย์ปินวงค์
อีเมล์ผู้จัด thippinwong.august@gmail.com
เบอร์โทรผู้จัด 089-9072619
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
อุปกรณ์ที่ต้องการยืม คอมพิวเตอร์  
.