ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
9 ส.ค. 2565
08:30 - 16:30 น.


Registered : 2 ส.ค. 2565 10:21
Editdate : 8 ส.ค. 2565 14:03
ประชุมข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กกับศูนย์อนามัย
สถานที่จัด ศรีอุตรา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 27 - 35 คน]
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานไอโอดีนและงานอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย 12 คน
หมายเหตุ
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางสาววรากร มณีสุวรรณ
อีเมล์ผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.