ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
8 ส.ค. 2565
08:30 - 16:30 น.


Registered : 24 ก.ค. 2565 16:53
Editdate : 26 ก.ค. 2565 11:17
ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และข้าราชการผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่จัด ภูสอยดาว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 [รองรับ 50 - 70 คน]
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และข้าราชการผู้มีสิทธิ์ส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าหมาย 50 คน
หมายเหตุ
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด วัชรินทร์ เพชรนิล
อีเมล์ผู้จัด watcharin_ut@hotmail.com
เบอร์โทรผู้จัด 0852513616
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.