ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (11 ต.ค. 2563)
ทำบุญสำนักงานฯ สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาและฟังธรรม
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (11 ต.ค. 2563)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 2563)
สสจ.อต. รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 2563)
เขื่อนสิริกิติ์ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เสากดแอลกอฮอล์เจล
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 2563)
ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลิน จากสภากาชาดไทย แก่ สสอ.ทุกอำเภอ
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 2563)
สสจ.อต.มอบป้ายร้านยามาตรฐาน ให้ร้านยาในพื้นที่ที่ผ่านการประเมิน
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ค. 2563)
เตรียมความพร้อมจัดงาน มหกรรมตลาดนัดธุรกิจบริการสุขภาพ
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2562)
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์ฯ
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (19 ธ.ค. 2562)
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (18 ธ.ค. 2562)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137]

กลับหน้าหลัก