Home : สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือ โทร.055-411439 ต่อระบาด 113 ,ศูนย์คอมฯ 317 กรุณาแจ้งปัญหาระบบที่ : batmanut@yahoo.com /กรุณาใช้โปรแกรม Chrome แทน IE
*การคีย์ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่
**การแก้ไข ข้อมูลเก่า ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบแล้วจึงกด บันทึก
***ถ้าใส่ไม่ครบ ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ชื่อคนไข้จะหายเพราะเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต.เป้าหมายไม่ได้ รพศ/รพช.ต้องคีย์ใหม่
****เขตเทศบาลฯต้องประสานทางโทรศัพท์เพิ่มเนื่องจากไม่มีหมู่
****การคลิกรับแจ้งข้อมูล/เข้าควบคุมโรค/ส่งรายงานให้คลิกที่รูป ตามคอลัมน์เมื่อระบบSaveเสร็จจะเปลี่ยนเป็นรูป และแสดงวันเวลาการรับแจ้ง วันเข้าควบคุมโรคและวันส่งรายงาน

ข้อมูลปี พ.ศ. อำเภอ ตำบล โรค

อัน ดับ
วันที่ลง ทะเบียน
โรค
ชื่อ - สกุล
อายุ
ที่อยู่ขณะป่วย
วันเริ่มป่วย
วันพบผู้ป่วย
ประ เภท
สถานที่รักษา
ผู้แจ้ง
ผลการรักษา
วันที่รับแจ้ง
สอบ สวน
ควบคุมโรค
วันที่ส่งรายงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ปี
เดือน
เลขที่/ ถนน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1.
25 มิ.ย. 2565 09:45:13
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
10
-
7
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2565
24 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
25 มิ.ย. 2565 13:00:52
25 มิ.ย. 2565 13:01:11
รพ.สต.ท่าสัก
2.
23 มิ.ย. 2565 15:26:29
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
24
9
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2565
23 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
23 มิ.ย. 2565 15:36:57
23 มิ.ย. 2565 15:37:17
(2)
24 มิ.ย. 2565 15:35:49
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
3.
23 มิ.ย. 2565 15:05:45
ไข้ชิคุนกุนยา
(หญิง) ไทย
35
6
-
5
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2565
23 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2565 15:20:19
23 มิ.ย. 2565 15:05:45
(7)
23 มิ.ย. 2565 15:05:45
รพ.สต.คอรุม
4.
23 มิ.ย. 2565 13:45:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
4
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2565
23 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.ตรอน
น.ส อนิสา จันทร์มลฑา
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2565 13:56:33
23 มิ.ย. 2565 13:56:45
(2)
24 มิ.ย. 2565 15:35:44
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
5.
22 มิ.ย. 2565 16:17:24
Rubella
(หญิง) ไทย
29
0
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2565
22 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
22 มิ.ย. 2565 18:56:44
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
6.
22 มิ.ย. 2565 13:54:47
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
13
7
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2565
22 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
22 มิ.ย. 2565 14:05:59
22 มิ.ย. 2565 14:06:10
22 มิ.ย. 2565 17:14:44
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
7.
22 มิ.ย. 2565 13:50:35
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
9
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2565
22 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
22 มิ.ย. 2565 14:05:39
22 มิ.ย. 2565 14:05:54
22 มิ.ย. 2565 13:50:35
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
8.
22 มิ.ย. 2565 13:04:34
Melioidosis
(ชาย) ไทย
45
0
-
4
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2565
12 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวศิริมน ทองศรี
ตาย
22 มิ.ย. 2565 13:05:23
22 มิ.ย. 2565 13:04:56
22 มิ.ย. 2565 13:04:53
รพ.สต.จริม
9.
20 มิ.ย. 2565 14:36:27
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
23
11
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2565 14:45:52
20 มิ.ย. 2565 15:58:32
รพ.สต.หาดสองแคว
10.
20 มิ.ย. 2565 14:28:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
5
2
-
4
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
19 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2565 14:39:28
20 มิ.ย. 2565 15:16:25
รพ.สต.นาอิน
11.
20 มิ.ย. 2565 14:12:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
31
0
-
3
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2565 14:17:52
20 มิ.ย. 2565 15:40:21
โรงพยาบาลพิชัย
12.
20 มิ.ย. 2565 13:47:40
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
4
1
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2565
20 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2565 15:00:51
20 มิ.ย. 2565 15:01:03
20 มิ.ย. 2565 15:01:34
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
13.
19 มิ.ย. 2565 10:56:52
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
32
0
-
4
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2565
18 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
จรรยาพร ใจคำ
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2565 11:19:25
19 มิ.ย. 2565 11:19:36
(2)
รพ.สต.นาอิน
14.
18 มิ.ย. 2565 13:41:03
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
5
-
2
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2565
18 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
18 มิ.ย. 2565 13:41:13
18 มิ.ย. 2565 13:50:01
20 มิ.ย. 2565 14:53:19
โรงพยาบาลตรอน
15.
18 มิ.ย. 2565 13:38:55
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2565
16 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
18 มิ.ย. 2565 13:47:53
18 มิ.ย. 2565 13:47:54
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
16.
18 มิ.ย. 2565 10:50:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
11
2
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2565
17 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
18 มิ.ย. 2565 12:10:01
18 มิ.ย. 2565 12:10:17
20 มิ.ย. 2565 15:01:17
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
17.
16 มิ.ย. 2565 13:53:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
11
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2565
16 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
16 มิ.ย. 2565 14:03:21
16 มิ.ย. 2565 14:03:31
(2)
16 มิ.ย. 2565 13:53:21
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
18.
16 มิ.ย. 2565 13:49:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
9
-
5
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
12 มิ.ย. 2565
16 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
16 มิ.ย. 2565 14:02:52
16 มิ.ย. 2565 14:03:15
(2)
19 มิ.ย. 2565 14:38:09
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
19.
15 มิ.ย. 2565 14:36:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
54
0
-
4
สองห้อง
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
9 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
15 มิ.ย. 2565 15:06:22
15 มิ.ย. 2565 18:55:00
(2)
รพ.สต.สองห้อง
20.
15 มิ.ย. 2565 13:55:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
52
1
-
6
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 มิ.ย. 2565
15 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
15 มิ.ย. 2565 16:27:30
15 มิ.ย. 2565 16:27:42
(3)
15 มิ.ย. 2565 13:55:06
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
21.
15 มิ.ย. 2565 09:30:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
5
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
ธนาพงศ์ โฆษิตเวชสกุล
รักษาอยู่
15 มิ.ย. 2565 10:19:10
15 มิ.ย. 2565 10:19:37
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
22.
14 มิ.ย. 2565 14:27:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
3
-
6
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
14 มิ.ย. 2565 14:39:34
14 มิ.ย. 2565 15:58:16
(4)
14 มิ.ย. 2565 15:58:45
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
23.
14 มิ.ย. 2565 14:25:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
31
2
-
6
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2565
14 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
14 มิ.ย. 2565 14:39:42
14 มิ.ย. 2565 14:25:25
(4)
14 มิ.ย. 2565 14:25:25
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
24.
12 มิ.ย. 2565 11:16:37
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
62
0
-
4
นายาง
พิชัย
อุตรดิตถ์
10 มิ.ย. 2565
10 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
12 มิ.ย. 2565 14:06:29
12 มิ.ย. 2565 14:07:26
รพ.สต.นายาง
25.
11 มิ.ย. 2565 16:11:18
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
6
0
-
6
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
6 มิ.ย. 2565
11 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
11 มิ.ย. 2565 20:32:05
11 มิ.ย. 2565 20:32:37
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
26.
11 มิ.ย. 2565 16:07:59
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
4
0
-
16
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2565
11 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
11 มิ.ย. 2565 17:17:37
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
27.
11 มิ.ย. 2565 16:06:17
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
1
0
-
0
ศรีพนมมาศ
ลับแล
อุตรดิตถ์
6 มิ.ย. 2565
11 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
13 มิ.ย. 2565 12:18:06
13 มิ.ย. 2565 12:19:24
(2)
15 มิ.ย. 2565 10:07:17
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
28.
10 มิ.ย. 2565 13:31:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
54
11
-
3
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มิ.ย. 2565
10 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
10 มิ.ย. 2565 13:31:37
10 มิ.ย. 2565 13:31:37
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
29.
9 มิ.ย. 2565 14:06:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
1
-
13
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
6 มิ.ย. 2565
9 มิ.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
9 มิ.ย. 2565 15:03:08
9 มิ.ย. 2565 15:06:19
รพ.สต.บ้านแพะ
30.
9 มิ.ย. 2565 11:45:07
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2565
9 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.ทองแสนขัน
นางสาวชลดา ม่วงมันดี
รักษาอยู่
9 มิ.ย. 2565 11:46:43
9 มิ.ย. 2565 11:48:09
9 มิ.ย. 2565 11:45:07
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
31.
9 มิ.ย. 2565 11:41:10
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
0
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2565
9 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.ทองแสนขัน
นางสาวชลดา ม่วงมันดี
รักษาอยู่
9 มิ.ย. 2565 11:46:51
9 มิ.ย. 2565 11:47:53
10 มิ.ย. 2565 19:12:48
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
32.
8 มิ.ย. 2565 11:36:20
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(หญิง) ไทย
55
7
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2565
8 มิ.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
8 มิ.ย. 2565 12:05:01
8 มิ.ย. 2565 12:05:06
รพ.สต.เด่นเหล็ก
33.
8 มิ.ย. 2565 09:08:28
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
25
3
-
8
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2565
7 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
8 มิ.ย. 2565 12:12:18
8 มิ.ย. 2565 12:12:25
(4)
21 มิ.ย. 2565 16:26:23
รพ.สต.ท่าสัก
34.
8 มิ.ย. 2565 09:06:16
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
4
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
5 มิ.ย. 2565
7 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
8 มิ.ย. 2565 10:05:29
8 มิ.ย. 2565 10:06:03
(2)
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
35.
8 มิ.ย. 2565 09:04:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
8
-
3
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2565
8 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
8 มิ.ย. 2565 10:05:16
8 มิ.ย. 2565 10:06:20
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
36.
7 มิ.ย. 2565 16:12:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
11
-
9
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2565
7 มิ.ย. 2565
IPD
รพ.ลับแล
สุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์
รักษาอยู่
7 มิ.ย. 2565 16:29:09
7 มิ.ย. 2565 16:12:24
(3)
13 มิ.ย. 2565 15:03:36
โรงพยาบาลลับแล
37.
6 มิ.ย. 2565 16:11:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
8
-
8
ท่าสัก
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 พ.ค. 2565
3 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.พิชัย
กมลพร เนียมกลั่น
รักษาอยู่
6 มิ.ย. 2565 16:15:15
6 มิ.ย. 2565 16:16:10
(4)
22 มิ.ย. 2565 11:07:57
รพ.สต.ท่าสัก
38.
1 มิ.ย. 2565 14:27:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
31
0
-
3
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
29 พ.ค. 2565
1 มิ.ย. 2565
OPD
รพ.ฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
1 มิ.ย. 2565 14:27:48
2 มิ.ย. 2565 09:04:03
(2)
2 มิ.ย. 2565 09:56:59
โรงพยาบาลฟากท่า
39.
28 พ.ค. 2565 14:25:29
Malaria
(หญิง) ไทย
39
0
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
23 พ.ค. 2565
28 พ.ค. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวปภาวรินท์ เข็มทอง
รักษาอยู่
28 พ.ค. 2565 16:37:24
29 พ.ค. 2565 10:58:52
(2)
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
40.
26 พ.ค. 2565 15:34:15
Malaria
(หญิง) ไทย
17
0
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2565
26 พ.ค. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
26 พ.ค. 2565 16:30:36
26 พ.ค. 2565 16:31:43
(2)
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
41.
24 พ.ค. 2565 16:36:55
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
52
0
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 พ.ค. 2565
24 พ.ค. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
24 พ.ค. 2565 16:38:33
24 พ.ค. 2565 16:38:56
9 มิ.ย. 2565 13:20:08
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
42.
23 พ.ค. 2565 16:36:38
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2565
23 พ.ค. 2565
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
24 พ.ค. 2565 10:13:04
23 พ.ค. 2565 16:36:46
23 พ.ค. 2565 16:36:53
รพ.สต.หาดสองแคว
43.
22 พ.ค. 2565 11:25:11
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
20
0
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2565
21 พ.ค. 2565
IPD
รพ.ลับแล
สุภัชชา สิริเกียรติสวัสดิ์
รักษาอยู่
22 พ.ค. 2565 12:28:55
23 มิ.ย. 2565 00:39:14
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
44.
19 พ.ค. 2565 12:54:43
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
8
5
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2565
19 พ.ค. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
19 พ.ค. 2565 12:58:06
19 พ.ค. 2565 13:07:03
รพ.สต.น้ำอ่าง
45.
13 พ.ค. 2565 19:31:14
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
35
2
-
1
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
9 พ.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
13 พ.ค. 2565 19:45:26
13 พ.ค. 2565 19:45:43
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
46.
5 พ.ค. 2565 11:58:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
33
4
-
2
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 เม.ย. 2565
3 พ.ค. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
5 พ.ค. 2565 14:02:24
5 พ.ค. 2565 14:02:29
5 พ.ค. 2565 14:02:34
รพ.สต.เด่นเหล็ก
47.
23 เม.ย. 2565 16:26:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
69
3
-
5
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 เม.ย. 2565
23 เม.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาบน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
23 เม.ย. 2565 16:30:23
23 เม.ย. 2565 16:30:16
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
48.
23 เม.ย. 2565 16:21:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
74
3
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2565
22 เม.ย. 2565
OPD
โรงพยาบาบน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
23 เม.ย. 2565 16:28:59
23 เม.ย. 2565 16:29:09
23 เม.ย. 2565 16:29:24
รพ.สต.บ้านฝาย
49.
14 เม.ย. 2565 11:55:28
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
21
8
-
2
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
12 เม.ย. 2565
14 เม.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
14 เม.ย. 2565 11:55:38
14 เม.ย. 2565 11:55:41
โรงพยาบาลตรอน
50.
7 เม.ย. 2565 15:22:02
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
57
0
-
3
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 เม.ย. 2565
7 เม.ย. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
7 เม.ย. 2565 15:36:19
7 เม.ย. 2565 15:36:25
7 เม.ย. 2565 15:36:28
รพ.สต.บ้านฝาย
51.
10 ก.พ. 2565 15:29:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
0
11
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2565
10 ก.พ. 2565
IPD
โรงพยาบาลน้ำปาด
นายพลวัฒน์ ทองชำนาญ
รักษาอยู่
10 ก.พ. 2565 15:41:46
10 ก.พ. 2565 15:41:59
10 ก.พ. 2565 15:42:05
รพ.สต.บ้านฝาย
52.
4 ก.พ. 2565 15:21:07
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
21
0
-
10
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 ม.ค. 2565
4 ก.พ. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 ก.พ. 2565 16:10:14
4 ก.พ. 2565 16:19:16
รพ.สต.หาดสองแคว
53.
17 ม.ค. 2565 13:57:51
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
57
0
-
12
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ม.ค. 2565
17 ม.ค. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ม.ค. 2565 14:18:46
17 ม.ค. 2565 13:57:51
23 ม.ค. 2565 11:56:05
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
54.
17 ม.ค. 2565 13:52:02
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
32
0
-
7
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ม.ค. 2565
17 ม.ค. 2565
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ม.ค. 2565 16:11:39
17 ม.ค. 2565 16:10:06
(7)
17 ม.ค. 2565 16:10:09
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา


   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Last update: August 30 2021 22:03:52.